MISMAR - SERWIS KOMPUTEROWY

RODO MISMAR

RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

MISMAR.PL ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 05-120 Legionowo NIP: 837-121-89-73

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:                  
–  zawarcie i realizacja umowy (kupna, sprzedaży czy świadczenia usług w tym drogą elektroniczną),
–  zakładanie i zarządzanie Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
–  obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
–  obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
–  kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
–  prowadzenie analiz statystycznych;
–  marketing bezpośredni;
Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawa przetwarzania danych:
–  umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–  umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–  ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
–  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
–  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:
–  Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
–  brak możliwości dokonania zakupu/sprzedaży,
–  brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
–  brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody:
–  w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
–  przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
–  ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
–  cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:  
–  dostępu do Twoich danych osobowych,
–  ich sprostowania,
–  usunięcia,
–  ograniczenia przetwarzania,
–  żądania przeniesienia danych do innego Administratora.
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  •  

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:
–  osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność np. biuro rachunkowe
–  dostawca usługi hostingu;
–  podmiot realizujący dostawę towarów;
–  dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
–  podmiot zapewniający usługi poczty elektronicznej;
–  organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Napisz na adres e-mail:   rodo@mismar.pl

ul. Piłsudskiego 49,
05-120, Legionowo
www [at] mismar [dot] pl
tel. 22 185 50 35

 tel. 690 564 601

2020 MISMAR.PL
Wszelkie prawa zastrzeżone.

0